fbpx

YES! THAT’S CORRECT!

 a) I’m trying to convince her but she doesn’t agree with my opinion. – CORRECT

 

b) I’m trying to convince her but she isn’t agreeing with my opinion. – INCORRECT

Agree to jeden z czasowników statycznych, czyli takich, które opisują jakiś stan, opinię, uczucie – takie czasowniki używane są zazwyczaj w formie SIMPLE, a nie CONTINUOUS (tabelkę z czasownikami statycznymi znajdziesz w prezentacji Modułu 2). Pamiętaj, że niektóre czasowniki mają użycie zarówno statyczne, jak i dynamiczne, ale wtedy zmienią znaczenie. np:

 

I’m thinking of buying a new car. (zastanawiam się nad)

I think your car is nice. (myślę, że…)

 

ZADANIE DODATKOWE 

 Choose the correct option:

 

 1. It looks / is looking like it’s raining.

 2. I think / I’m thinking of looking for a new job.

 3. This box contains / is containing some old books. (contain – zawierać)

 4. We have / are having a good time now!

5. Do you have / are you having some change? (change = drobne)

 

 

 

 

 

 

ANSWERS:

 

 1. It looks / is looking like it’s raining.

 2. I think / I’m thinking of looking for a new job.

 3. This box contains / is containing some old books. (contain – zawierać)

 4. We have / are having a good time now!

5. Do you have / are you having some change? (change = drobne)