fbpx
0034 603102496 (WhatsApp) paola@paolamenin.com

Polityka Prywatności

 

Pragniemy zapewnić, że przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i traktujemy Twoje dane ze starannością oraz uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego.

 

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów firmy Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami firmy.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, a ewentualne kolejne wersje będziemy publikować na naszej stronie, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

 • Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?

 

 

  1. Informacje, które nam podajesz trakcie procesu rejestracji (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, a także informacje o transakcji płatności). Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na wskazany adres.
  2. Dane umieszczone na Twoim profilu na portalu społecznościowym Facebook. Wraz z wiadomością e-mail, otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy na portalu społecznościowym Facebook.
  3. Dane dotyczące Twojej aktywności. Korzystając z Naszych usług, przesyłasz informacje i treści do swojego profilu, które my możemy generować – to są informacje dot. korzystania z naszych usług, zaangażowania w działania edukacyjne oraz dane techniczne związane z korzystaniem z Naszych usług. 
  4. W przypadku lekcji konwersacji, używamy mikrofonu komputera podczas lekcji, aby móc kontrolować Twoje postępy; możesz również udostępnić nam dostęp do obrazu z kamery.
  5.  Dane o wynikach nauki, jakie uzyskałeś korzystając z naszych kursów lub szkoleń, np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki i ewaluacji końcowej
  6.  Dane, które dostarczasz Nam w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej lub zapisaniem się do Newslettera, tzw. pliki cookie (typ przeglądarki i adres IP). Cookie to fragment danych przechowywanych na komputerze użytkownika zawierający informacje o danym użytkowniku. Jeśli nie chcesz, aby informacje zebrane za pomocą plików cookie były dostępne, w większości przeglądarek istnieje prosta procedura, która pozwala odmówić lub zaakceptować funkcję cookie; należy jednak pamiętać, że pliki cookie mogą być konieczne do zapewnienia określonych funkcji dostępnych w Witrynie.

 

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

 

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

 

 • Czy udostępniamy Twoje dane?

 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi firma Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

 

 • Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 

  1.  zawarcie i wykonanie umowy:

Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;

 

  1.  wyrażona zgoda:

Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;

 

  1.  prawnie uzasadnione interesy:

Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu, naliczanie opłat, dochodzenie należności.

 

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy tworzyć lepsze usługi. Takie informacje pozwalają nam na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Klientów, planowanie ofert specjalnych i niestandardowych, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju wachlarza naszych usług językowych oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych. Dane do celów analitycznych wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej. Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzamy przez okres …. miesięcy od zakończenia umowy. Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

 

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach zawsze weryfikujemy legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

 • Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, przysługuje Ci:

 

 

  1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
  3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  4. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
  5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a firma Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  6. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

–  jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

–  jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

– jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

W terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

 • Administrator  danych osobowych

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego, adres: ul. Lope de Vega 71, 1-3, Barcelona.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgody oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: paola@paolemenin.com

numer telefonu: 0034 603 102 496

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Aktualizacja naszej Polityki

 

 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 12.08.2019.

 

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

 

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.